how to create your own website for free

about

(DUTCH)

Joep Hinssen (1988, Venlo) maakt tekeningen, video- en geluidskunst, installaties en performances.
In zijn werk richt hij zich voortdurend op een onderzoek naar de manieren waarop wij de wereld ordenen en hoe in- en uitwisselbaar deze ordeningssystemen zijn. De laatste jaren spelen geluid en muziek een steeds belangrijkere rol in zijn werk. De focus ligt in dit werk vooral bij de vraag of de muziek verbanden en gelijkenissen heeft met andere vormen van menselijke organisatie, vice versa.
“Joep Hinssen heeft zijn achtergrond als musicus een rol gegeven in zijn ontwikkeling als beeldend kunstenaar. Sterker nog. In de synergie tussen de beide magnitudes heeft hij een nieuw instrument ontwikkeld waarmee hij zijn en ook onze omgeving beschouwt.
Kritisch ontvouwt zich het manipulatieve van de huidige wereld, die geformatteerd is door machthebbers en industrieën, aan onze ogen en oren.”
- juryrapport PLP

Download CV